Collage

Tere tulemast Aruküla Lasteaed Rukkilill kodulehele !

Meil on hea arengukeskkond nii suurele kui väikesele - uuenduslik, turvaline ning kaasav.

Meie missioon:

Lasteaed Rukkilill toetab koostöös perega lapse isikupära, iseseisvust ja sujuvat üleminekut kooli.

Meie lasteaia põhiväärtused:

R - rõõmsameelsus

U –usaldusväärsus

K - kaasatus

K - koostöövalmidus

I  - individuaalsus

L - lapsesõbralikkus

I  - inimlikkus

L - loovus

L – liikuvus

2022/2023 AASTA PÕHITEEMA: tunnetest teadlikumaks!

ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

• Laps oskab kirjeldada oma tundeid, saab aru õige ja vale tähendusest.

• Laps oskab olla hea sõber ja mängukaaslane, märkab teisi ning ümbritsevat keskkonda.

• Õppe- ja kasvatustegevus on toetatud Kiusamisest vaba metoodikat rakendades.

• Lapse erivajadus on varakult märgatud ja toetatud.

• Tervisedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.