Collage

Tere tulemast Aruküla Lasteaed Rukkilill kodulehele !

Areneva Aruküla aleviku südames asuv Rukkilille lasteaed on head arengukeskkonda toetav lasteaed.

Meie missioon:

Lasteaed Rukkilill on lapsesõbralik ja paindlik keskkond, kus lapsel arenevad usaldus ja armastus iseenda ning ümbritseva vastu. Siit sirgub koostöö toel terve ja kraps koolivalmis laps.

Meie lasteaia põhiväärtused:

• lapsesõbralik keskkond

• usaldusväärsus (ausus, kohusetunne, avatus)

• armastus

 paindlikkus

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks ja aluseks on üldõpetus, mille põhimõteteks on :

• järjepidevus: kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale

• integreeritus: alushariduse ainevaheliste seoste arvestamine

• individuaalsus ja eakohasus: laste huvi ja arengu arvestamine

• avatus: perekonna ja koduse kasvatuse toetamine ning abistamine