Tere tulemast Aruküla Lasteaed Rukkilill kodulehele !

Areneva Aruküla aleviku südames asuv Rukkilille lasteaed on head arengukeskkonda toetav lasteaed.

Meie missioon

Lasteaed Rukkilill on lapsesõbralik ja paindlik keskkond, kus lapsel arenevad usaldus ja armastus iseenda ning ümbritseva vastu. Siit sirgub koostöö toel terve ja kraps koolivalmis laps.

Meie lasteaia põhiväärtused:

• lapsesõbralik keskkond

• usaldusväärsus (ausus, kohusetunne, avatus)

• armastus

 paindlikkus

 

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks ja aluseks on üldõpetus, mille põhimõteteks on :

• järjepidevus: kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale, lähemalt kaugemale

• integreeritus: alushariduse ainevaheliste seoste arvestamine

• individuaalsus ja eakohasus: laste huvi ja arengu arvestamine

• avatus: perekonna ja koduse kasvatuse toetamine ning abistamine