Poisstaustata
Tere tulemast Aruküla Lasteaed Rukkilill kodulehele!
 
Missioon:
Aruküla Lasteaed Rukkilill toetab koostöös perega lapse isikupära, iseseisvust ja sujuvat üleminekut kooli.
Visioon:
Meil on hea arengukeskkond nii suurele kui väikesele - uuenduslik, turvaline ning kaasav.
 
Meie lasteaia põhiväärtused:
R -  rõõmsameelsus
U -  usaldusväärsus
K -  kaasatus
K -  koostöövalmidus
I  -  individuaalsus
L -  lapsesõbralikkus
I  -  inimlikkus
L -  loovus
L -  liikuvus
 

2023/2024 AASTA PÕHITEEMA: „HOOLIN JA HOIAN!“

ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

• Laps oskab kirjeldada oma tundeid, saab aru õige ja vale tähendusest.
• Laps oskab olla hea sõber ja mängukaaslane, märkab teisi ning ümbritsevat keskkonda.

• Õppe- ja kasvatustegevus on toetatud Kiusamisest vaba metoodikat rakendades.

• Lapse erivajadus on varakult märgatud ja toetatud.
• Tervise-edenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.

 tudruktaustata

 

kiusamisest vabaks LOGO 1 (3) tervist edendav lasteaed  lugemisisu  terek23
suukool
KIK Kompaktne varv
nordplus1