Collage23
 nordplus1  eliis_logo.e14f91e1.png
Tere tulemast Aruküla Lasteaed Rukkilill kodulehele !
Meil on hea arengukeskkond nii suurele kui väikesele - uuenduslik, turvaline ning kaasav.
Meie missioon:
Lasteaed Rukkilill toetab koostöös perega lapse isikupära, iseseisvust ja sujuvat üleminekut kooli.
Meie lasteaia põhiväärtused:
R - rõõmsameelsus
U –usaldusväärsus
K - kaasatus
K - koostöövalmidus
I  - individuaalsus
L - lapsesõbralikkus
I  - inimlikkus
L - loovus
L – liikuvus
 

2023/2024 AASTA PÕHITEEMA: „HOOLIN JA HOIAN!“

ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

• Laps oskab kirjeldada oma tundeid, saab aru õige ja vale tähendusest.

• Laps oskab olla hea sõber ja mängukaaslane, märkab teisi ning ümbritsevat keskkonda.

• Õppe- ja kasvatustegevus on toetatud Kiusamisest vaba metoodikat rakendades.

• Lapse erivajadus on varakult märgatud ja toetatud.

• Tervise-edenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.