Collage

Tere tulemast Aruküla Lasteaed Rukkilill kodulehele !

Areneva Aruküla aleviku südames asuv Rukkilille lasteaed on head arengukeskkonda toetav lasteaed.

Meie missioon:

Lasteaed Rukkilill on lapsesõbralik ja paindlik keskkond, kus lapsel arenevad usaldus ja armastus iseenda ning ümbritseva vastu. Siit sirgub koostöö toel terve ja kraps koolivalmis laps.

Meie lasteaia põhiväärtused:

• lapsesõbralik keskkond

• usaldusväärsus (ausus, kohusetunne, avatus)

• armastus

 paindlikkus

2022/2023 AASTA PÕHITEEMA: tunnetest teadlikumaks!

ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

• Laps oskab kirjeldada oma tundeid, saab aru õige ja vale tähendusest.

• Laps oskab olla hea sõber ja mängukaaslane, märkab teisi ning ümbritsevat keskkonda.

• Õppe- ja kasvatustegevus on toetatud Kiusamisest vaba metoodikat rakendades.

• Lapse erivajadus on varakult märgatud ja toetatud.

• Tervisedenduslikud tegevused on rakendatud igapäevases õppe- ja kasvatustegevuses.