INFO ! INFO! INFO!

AJAVAHEMIKUL 01.08. - 09.08.2019 TÖÖTAVAD JÄRGMISED RÜHMAD:

1. KELLUKE ASUKOHT: KELLUKE
ÕPETAJAD: HEVELIN REINHOLD + MARIS ADAMSON
ÕPETAJA-ABI: MARGE LOHK

2. VÕILILL ASUKOHT: VÕILILL
ÕPETAJAD: AINO SUURSAAR + RUTH VAAS
ÕPETAJA-ABI : MAI RÄTSEP

3. PÄÄSUSILM + NURMENUKK (osa lapsi) ASUKOHT: PÄÄSUSILM
ÕPETAJAD: SANDRA VAHER + KRISTI SOOME
ÕPETAJA-ABI: AIRIKA PETTAI

4. KARIKAKAR ASUKOHT: KARIKAKAR
ÕPETAJAD: RUTA ALLIKA + ULVI JÜRGENSON
ÕPETAJA-ABI: MARIKA LILLE

5. KARUKELL + SINILILL ASUKOHT: KARUKELL
ÕPETAJAD: TIINA TOMINGAS + NATALJA KOKUTA
ÕPETAJA-ABI: SIGNE KALLASTE

6. MEELESPEA + ÜLANE ASUKOHT: MEELESPEA
ÕPETAJAD: KATRIN OLL + ÜLLE SAEM
ÕPETAJA-ABI: ENE RAUD

7. PIIBELEHT + KULLERKUPP ASUKOHT: KULLERKUPP
ÕPETAJAD: HILLE SOIKA + HELVE REHEPAPP
ÕPETAJA-ABI: KLAARA ILVES

ALATES 12. 08. 2019 on kõik 11 rühma avatud !

 

Alates jaanuarist 2019 tõuseb osalustasu.

Vabariigi valitsuse määrus töötasu alammäära kehtestamiseks:

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018007

Vallavolikogu määrus kohatasu kohta:

https://www.riigiteataja.ee/akt/411072017006

§ 2 ütleb, et osalustasu suurus on 20% töötasu alammäärast.

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus - ja Teadusministeerium..

1. septembrist 2017 asuvad neljas piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine oma piirkonnas. Harjumaa eksperdi kontaktandmed alates 01.09.2017 on: Piret Hiisjärv, Piret.HiisjäThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rajaleidja õppenõustamine.

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
Spetsialistid nõustavad
• eelkooliealisi lapsi
• üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
• lapsevanemaid
• haridusasutuste töötajaid
• kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-18.

Rohkem infot Rajaleidja koduleheküljel http://www.rajaleidja.ee/pohjaeesti/.

 

Aruküla Lasteaed Rukkilill otsib oma kollektiivi LOGOPEEDI 1,0 ametikohaga.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Eeldame valmisolekut meeskonnatööks ja head suhtlemisoskust. NB! Tähtajatu tööleping.