Aruküla lasteaed on kollektiivpuhkuseks suletud ajavahemikul 01.07. - 31.07. 2017

Rühmad avame laste vastuvõtuks 1. augustil.
NB! Remondis olev rühm sel juhul, kui tähtajast on kinni peetud ja oleme jõudnud kõik korda seada.

Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda

Aruküla lasteaed Rukkilill võtab tööle lasteaiaõpetaja ( lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajaks
koormusega 1,0 kohta ) ja liikumisõpetaja alates 01. september 2017.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 22. augustiks e-postiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Info tel 607 0387 või 56 499 189

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule Aruküla lasteaias.

Töö sisu: diabeedi-diagnoosiga lapse jälgimine ja abistamine lasteaias (vajadusel väljaõpe spetsialisti juures). Lisainfo: Anu Nõlve 5126149 

Rajaleidja õppenõustamine.

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
Spetsialistid nõustavad
• eelkooliealisi lapsi
• üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
• lapsevanemaid
• haridusasutuste töötajaid
• kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-18.

Rohkem infot Rajaleidja koduleheküljel http://www.rajaleidja.ee/pohjaeesti/.

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord (kehtib alates 01.09.2017)

https://www.riigiteataja.ee/akt/421102016010

 

Aruküla Lasteaed Rukkilill otsib oma kollektiivi LOGOPEEDI 1,0 ametikohaga.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Eeldame valmisolekut meeskonnatööks ja head suhtlemisoskust. NB! Tähtajatu tööleping.