Aruküla lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda

Alates 1. augustist LASTEAIAÕPETAJAT ( 1,0 kohta ), LOGOPEEDI ( 1,0 kohta )
ja alates 7. augustist LASTEAIAÕPETAJAT ( 1,0 kohta ).
Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 2. juuniks 2017 aadressil Staadioni 6, Aruküla 75 201,
Harju maakond või e-postiga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Info telefonil 607 0219 või 56 499 189.

 

Raasiku Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule Aruküla lasteaias.

Töö sisu: diabeedi-diagnoosiga lapse jälgimine ja abistamine lasteaias (vajadusel väljaõpe spetsialisti juures). Lisainfo: Anu Nõlve 5126149 

Rajaleidja õppenõustamine.

Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
Spetsialistid nõustavad
• eelkooliealisi lapsi
• üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid
• lapsevanemaid
• haridusasutuste töötajaid
• kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-18.

Rohkem infot Rajaleidja koduleheküljel http://www.rajaleidja.ee/pohjaeesti/.

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord (kehtib alates 01.09.2017)

https://www.riigiteataja.ee/akt/421102016010

 

Aruküla Lasteaed Rukkilill otsib oma kollektiivi LOGOPEEDI 1,0 ametikohaga.

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Eeldame valmisolekut meeskonnatööks ja head suhtlemisoskust. NB! Tähtajatu tööleping.